Praktijken | Behandelingen | Tarieven | Privacy | Contact
Tandartsen Groenveld (Venlo) - Snurken en slaapapneu
Spoed
Openingstijden
Contact
  • Tandartsen Groenveld (Venlo) - Snurken en slaapapneu
  • Tandartsen Groenveld (Venlo) - Snurken en slaapapneu
  • Tandartsen Groenveld (Venlo) - Snurken en slaapapneu

Lid van Kwaliteitsregister Tandartsen   NVTS geaccrediteerd   KNMT

Snurken en slaapapneu

Bij Tandartsen Groenveld kunt u ook terecht voor behandeling tegen snurken en slaapapneu. Tandarts-Dormoloog Marijke Bolhaar-van den Assem is door de N.V.T.S geaccrediteerde tandarts - slaapgeneeskundigen, en gespecialiseerd in Snurk- en Slaapproblematiek.  Wilt u meer informatie omtrent deze behandeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze baliemedewerksters

Graag verwijzen we u naar de website van de N.V.T.S. voor uitgebreide informatie over slaapgeneeskunde, en naar de website van SomnoMed Goedegebuure voor uitgebreide informatie over de MRA: Somnodent.

Snurken

Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden. Bij snurken is er meestal sprake van een vernauwing achter de huig (dat is de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gebied in de keelholte áchter de tong. Soms is de neusholte te nauw, maar meestal zit het probleem dus lager.

Door deze vernauwing ontstaat bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar toe gezogen worden en gaan trillen. Dit veroorzaakt het snurkgeluid. Snurkgeluiden zijn te vergelijken met het leeglopen van een opgeblazen ballon. Veel lucht stroomt dan heel snel door een nauwe doorgang met als gevolg dat dit nauwe deel gaat trillen en een snerpend geluid maakt.

Snurken kan hinderlijk zijn voor uzelf of uw partner of u hinderen in het sociale leven (bijvoorbeeld vakanties met familie en vrienden). Als er verder geen sprake is van slaap-apneu wordt een beugel niet vergoed. Maar u bent altijd welkom voor een consult om te kijken of ik toch iets voor u kan betekenen.

Slaap-apneu (OSA= obstructief Slaapapneu)

Dit is een obstructie van de luchtpijp gedurende de slaap. 's Nachts verslappen alle spieren. De tong is ook een spier: deze verslapt en zakt weg in de luchtweg. De spieren kunnen zodanig verslappen dat de luchtwegen geheel afgesloten worden. Hierdoor wordt de adem volledig geblokkeerd. De hersenen krijgen dan even geen zuurstof. Apneu is de medische term voor een onderbreking van de ademhaling van langer dan 10 seconden. Tijdens een apneu komt er geen lucht in of uit de longen. Hierdoor ontstaat een tekort aan zuurstof. Als gevolg van de ademstop worden de hersenen gestimuleerd en wordt iemand even wakker om adem te halen. Dit herkent u of uw partner als het wakker schrikken en happen naar adem. Hierdoor wordt de slaap, en vooral de diepe slaap, verstoord. Dit kan grote invloed hebben op uw conditie en veel gezondheidsproblemen veroorzaken zoals diabetes, hartproblemen, hoge bloeddruk en verstoorde hormoonhuishouding.

Slaap-apneu

Behandeling

Als het snurken of de obstructie in de keelholte achter de tong zit, dan kan dit behandeld worden met een MRA (Mandibulair-Repositie-Apparaat), ook wel apneu-beugel of snurk-beugel genoemd.  Deze beugel draagt u 's nachts en zet de onderkaak naar voren waardoor de tong en andere weefsels uit de keel wordt getrokken: hierdoor ontstaat er meer ruimte in de luchtpijp en zo blijft de luchtstroom open in de (diepe) slaap. Zo krijgt u voldoende lucht en nemen de snurkgeluiden af.

Slaap-apneu behandeling

Verwijzing

Heeft u klachten die u doen vermoeden dat u slaap-apneu heeft? Ga hiermee naar de huisarts. Zij kunnen u doorverwijzen naar het OSA-team in het ziekenhuis. (OSA staat voor Obstructief-Slaap-Apneu). Dit team bestaat uit KNO-artsen, Longartsen en OSA-verpleegkundigen. Zij zullen u onderzoeken en indien nodig een slaaponderzoek doen. Als u tijdens de slaap meer dan 5 ademstops per uur heeft, is er sprake van slaap-apneu. De artsen zullen met u bespreken wat de oorzaak daarvan is en wat de verschillende behandelopties zijn. Als de obstructie in de keelholte zit dan is een MRA (snurk-beugel/apneu-beugel) een optie. Deze wordt vergoed door de verzekering als de diagnose slaap-apneu is gesteld. U zal met uw behandelend arts bespreken of deze behandeling voor u geschikt zou kunnen zijn en indien dat het geval is krijgt u een verwijzing naar een door de NVTS geaccrediteerde slaapgeneeskundige. U bent dan van harte welkom bij Tandarts-Dormoloog Marijke Bolhaar- van den Assem!

Is er bij u geen slaap-apneu diagnose maar wil u toch een consult voor het snurken? Ook dan bent u van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u kijken op https://apneuvereniging.nl/

Tandarts-Dormoloog Marijke Bolhaar - van den Assem